Oude kerkhof van het Zand

Het oude Zandse kerkhof is van historische en emotionele waarde voor vele mensen van het Zand. Na onderhandelingen met de gemeente, heeft de Stichting de Zandse Kerk per 1 juli 2015 een overeenkomst getekend voor het onderhoud van het oude Zandse kerkhof.
Hierin is overeengekomen dat de Stichting het onderhoud van het oude kerkhof en de kapel zal verzorgen. Dit onderhoud gebeurt door inzet van vrijwilligers.

Maria Kapel

Sinds juli 2016 is Stichting de Zandse Kerk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Mariakapel op het oude kerkhof. De Stichting heeft hiervoor van de gemeente Lingewaard een recht van opstal verkregen.

Mariakapel