Meerjarenplanning

Onze aanpak is een groeimodel, de meerjaren-exploitatiebegroting houdt hier ook rekening mee. De eerste jaren zal de focus liggen op uitvaartactiviteiten, zoals verhuur van het mortuarium en de kerk. Het mortuarium is inmiddels opgeknapt tot een huiskamermodel en verhuurd aan Aster Uitvaartzorg.

Verder zal het nodig zijn om het hoognodige achterstallig onderhoud (ca. € 150.000) aan te pakken om verder verval van het gebouw tegen te gaan. Dit zullen wij samen met een professionele partij gaan oppakken. Door het inzetten van vrijwilligers zijn wij in staat om de kosten te drukken. Inmiddels beschikken we voor de verschillende activiteiten over een vrijwilligerspool.

Beleidsplan Stichting Zandse Kerk 2017-2022