Alzheimer Café Lingewaard

Elke tweede woensdag van de maand van september t/m juni is er een Alzheimer Café in de Zandse Kerk. De deuren gaan om 19:00 uur open, het programma begint om 19:30 en eindigt om 21:30. De toegang is gratis.

Aanmelden
Je bent van harte welkom in het Alzheimer Café Lingewaard. Meld je aan per e-mail: w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl. Graag reserveren we een plekje voor je.

Het programma voor het eerste halfjaar 2024 vind je hier: 2024 programma

Wat is een Alzheimer Café?                     

“Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die weten waarover het gaat.”

In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Iedere bijeenkomst begint met een inleiding over een onderwerp. Dat kan een lezing zijn, een interview of een filmvertoning. Na de pauze kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen. Een gespreksleider begeleidt dit.

De onderwerpen kunnen inspirerend, informatief en soms confronterend zijn. Voorbeelden zijn: Wat is dementie eigenlijk? Wat merk je als iemand dementie heeft? Wie kan na de diagnose helpen in Lingewaard? Hoe ga je om met dementie? Wat moet je regelen bij dementie?

Bezoekers kunnen rekenen op deskundige sprekers, boeiende discussies én gezelligheid. Op onze website, facebookpagina en in het Gemeentenieuws zullen wij steeds de onderwerpen van de bijeenkomsten aankondigen.

Coördinator

Wilmy Viëtor
Telefoon: 06-45728831
w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl

Voor pers vragen

Elise Werkman
Communicatie Alzheimer Café Lingewaard
Telefoon: 06 51107062
elise@elisewerkman.nl

Organisatie

Alzheimer Café Lingewaard is een initiatief van Stichting de Zandse Kerk en Alzheimer Nederland in samenwerking met Buurtzorg, RijnWaal, Spectrum, STMR, SWL, Zinzia en met financiële en begeleidende steun van Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de Gemeente Lingewaard.