ANBI

Stichting de Zandse Kerk (SZK) heeft de Culturele-ANBI status (algemeen nut beogende instelling). De ANBI-erkenning betekent dat we voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

SZK is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 62085190. Het RSIN of fiscaalnummer is: 854639962.
NL 64 RABO 0301.38.37.23

Beleidsplan Stichting Zandse Kerk 2017-2022

Je hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over een schenking of nalatenschap aan onze stichting. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking. Deze schenking is fiscaal aftrekbaar.

Voor informatie over de mogelijkheid van giftenaftrek bij aangiften inkomstenbelasting verwijzen we naar de site van de belastingdienst.