Samenwerking Zandse Kerk en Alzheimer Nederland

Op 24 maart hebben Paul Alfing, voorzitter bestuur Alzheimer Nederland, afdeling Arnhem en omstreken en Huib Fienieg, voorzitter van Stichting de Zandse Kerk een gebruiksovereenkomst van de Zandse Kerk getekend.

De gebruiksovereenkomst betreft het kosteloos houden van het Alzheimer Café Lingewaard gedurende twee jaar, van september t/m juni, iedere tweede woensdagavond van de maand in de Zandse Kerk. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie uit het innovatiefonds van de Gemeente Lingewaard.

De Zandse Kerk heeft het initiatief genomen om in de Zandse Kerk een maandelijkse, laagdrempelige ontmoetings- en informatieplek te creëren voor Lingewaard voor mensen met (beginnende) dementie, hun mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en zorg- en hulpverleners. Bij dit initiatief zijn later aangesloten: Alzheimer Nederland, Buurtzorg, RijnWaal, Spectrum, STMR, SWL en Zinzia. Op grond van haar notitie ‘Dementievriendelijk Lingewaard’ heeft de Kerk voor een aantal activiteiten rond dementie subsidie ontvangen. Het faciliteren van het Alzheimer Café Lingewaard is een van deze activiteiten. Daarnaast zal de Zandse Kerk ook andere activiteiten rond dementie organiseren, zoals bijvoorbeeld de training ‘Dementievriendelijk’.

Het doel is drieledig:

  1. Zorgen dat mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, in hun eigen vertrouwde buurt, met een goede kwaliteit van leven;
  2. Informatie geven over dementie en de wegwijzen in de hulpverlening;
  3. Het openlijk praten over de gevolgen van dementie en het ontmoeten van lotgenoten en hierdoor meer begrip en draagvlak creëren voor mensen met dementie.