Geen activiteiten

Het bestuur van Stichting de Zandse Kerk heeft besloten, in overeenstemming met de adviezen van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de volgende activiteiten niet door te laten gaan:

De SWL wandelgroep van donderdagmiddag 14:00 uur. Nader bericht volgt te zijner tijd op deze site.

21 maart Inspiratiemiddag ‘Samen naar een dementievriendelijke gemeenschap’
6 april     Feestelijke opening van het eerste Alzheimer Café in Lingewaard
Deze activiteiten zullen verschoven worden naar september 2020.

Koffieochtenden op 25 maart, 29 april en 27 mei
Eind juni hopen we de draad weer op te kunnen pakken.

De rommelmarkt van 29 maart. Ook hier zoeken wij een andere datum voor.

Zodra de nieuwe data bekend zijn, publiceren wij deze op onze site, in het Gemeentenieuws en op social media.

Ook de voorstellingen die Exodus in onze kerk organiseerde op 3, 4 en 5 april zijn geannuleerd. Kijk voor informatie op:
https://www.exodushuissen.nl/