Onbegrepen gedrag bij dementie

Woensdagavond 13 september is iedereen van harte welkom in het Alzheimer Café Lingewaard in de Zandse Kerk in Huissen. Het thema van deze avond is: Onbegrepen gedrag. Aanvang: 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. De toegang is gratis. Graag aanmelden per e-mail: w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl.

Bij mensen met dementie merk je als mantelzorger soms ander gedrag. Gedrag dat je niet gewend bent van je naaste bijvoorbeeld lusteloosheid, angst, boosheid, onrust of achterdocht. Hoe ga je met dit veranderend gedrag om?

Wat kun je het beste doen als je naaste ineens boos wordt, terwijl jij niet begrijpt waar die boosheid vandaan komt? Waarom is hij/zij ineens angstig voor een handeling/gebeurtenis die nooit problemen opleverde? Waarom zit je naaste op een dag liever alleen maar op de bank terwijl hij/zij altijd actief was?
Om daar goed mee om te gaan, is het van belang het gedrag te begrijpen.
In gesprek met Annemarie Clappers, ervaren psycholoog bij zorggroep Zinzia, komen deze vragen aan bod. Annemarie begeleidt ouderen en mantelzorgers. Er is ruimte genoeg voor de bezoekers om vragen te stellen en zaken waar ze zelf tegenaan lopen aan te kaarten.

Informatie
Het Alzheimer Café Lingewaard is een maandelijks terugkerende ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten. Er komen wisselende thema’s aan bod, met elke keer weer een andere speciale gast die over een specifiek thema vertelt. Belangstellenden uit alle kernen van Lingewaard zijn van harte welkom in de Zandse Kerk in Huissen. Loop gerust eens binnen.