Alzheimer Café Lingewaard begint weer

Na een zomerstop van twee maanden start op 14 september het Alzheimer Café Lingewaard weer in de Zandse Kerk met: De rol van de casemanager dementie.

Wat Alz … het jouw partner betreft? Dan kun je terecht bij de casemanager dementie, die informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. Noteer de datum alvast in je agenda.

Vanaf die datum zal het Alzheimer Café weer elke tweede woensdag van de maand van 19:30 tot 21:30 uur plaatsvinden in de Zandse Kerk, van Wijkstraat 33 in Huissen. Het programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

12 oktober
Veranderend gedrag bij dementie: je kunt leren om het gedrag te begrijpen en er mee om te gaan.
9 november
Informatie van de notaris over vertegenwoordiging, financiën of ondersteuning wanneer jij of jouw naaste dementie heeft.
14 december
Muziektherapie: een medicijn bij dementie. Muziek kan bepaalde emoties oproepen en daarmee de gemoedstoestand van een mens positief beïnvloeden.

In september gaan de gespreksleiders van het Alzheimer Café het programma voor 2023 maken. Mocht je onderwerpen hebben, waarvan je denkt: “Ik hoop dat het Alzheimer Café daar een keer informatie over geeft” mail dit dan aan de coördinator van het Alzheimer Café Wilmy Viëtor w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl.