De mantelzorger centraal bij Alzheimer Café Lingewaard

Maike van Kempen, coördinator mantelzorgondersteuning van Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), was bij Alzheimer Café Lingewaard te gast. Zij biedt mantelzorgers een luisterend oor, weet de weg naar de verschillende organisaties en in wet- en regelgeving. Tevens organiseert zij cursussen, mantelzorgcafés en ontmoetingsactiviteiten voor mensen met geheugenproblemen.

De belangrijkste tip van Maike: “Schroom niet en vraag ondersteuning. Ook als je nog niet weet wat je vraag eigenlijk is, maar je wel voelt dat je bordje vol is. Het kan voor mantelzorgers erg intens, zwaar en emotioneel zijn gedurende lange tijd. Hier mag je ondersteuning bij vragen.”

Proef met strippenkaart
Een proef in de gemeente Lingewaard moet mantelzorgers ontlasten. Met een strippenkaart kunnen ze professionele ondersteuning aanvragen. Het is bedoeld voor mantelzorgers die nog niet op andere wijze ondersteuning ervaren. Op de kaart staat een tegoed van dertig uur, verdeeld over zes maanden. Mantelzorgers kunnen de uren inzetten voor zogenaamde respijtzorg: iemand anders neemt dan de begeleiding over. Activiteiten kunnen zijn: bezoek, wandeling, dagje uit, boodschap doen, etc. Het gaat niet om medische verzorgende handelingen.

Maandelijks brengt SWL een nieuwsbrief uit met informatie en activiteiten voor mantelzorgers. Wil je deze ontvangen of informatie over de strippenkaart, mail naar mantelzorg@swlingewaard.nl

Informatie
Volgende Alzheimer Café ‘De Rol van een casemanager dementie’ op 14/9 in de Zandse Kerk. In de tussentijd organiseert de Zandse Kerk op 13/7 een theatervoorstelling over dementie, aanvang 20:00 uur en op 10/8 de film The Father, aanvang 20:30 uur. De toegang is gratis. Wel even aanmelden via communicatie@u177237p226229.web0160.zxcs-klant.nl