Alzheimer Café Lingewaard druk bezocht

Afgelopen woensdag vertelde Claartje Martens, specialist ouderengeneeskunde in het Alzheimer Café Lingewaard over het sluipende proces van dementie: het ‘niet pluis gevoel’.

De start bij het vermoeden van geheugenproblemen is een bezoek aan de huisarts. Deze onderzoekt zelf of verwijst door naar een geriater of specialist ouderengeneeskunde.
Het verschil: Een specialist ouderengeneeskunde werkt in het verpleeghuis en bezoekt de mensen thuis vergezeld van een maatschappelijk werkster. Tijdens het bezoek wordt gekeken welke zorg nodig is, hoe het gaat met de betreffende persoon, hoe is de gezondheid, de stemming etc. Een geriater werkt in het ziekenhuis en heeft meer diagnostische apparatuur ter beschikking.

Wat je niet moet zeggen tegen iemand met (beginnende) dementie is: “Dat weet je toch nog wel.” Advies van Claartje: ”Probeer aan te sluiten bij wat iemand nog wel weet en kan en bij de activiteiten die iemand altijd deed. Voor de omgeving is het vaak lastig dat de betrokkene niets meer spontaan doet en zegt. Mantelzorgers gaan dan vaak over hun eigen grenzen heen. Voor mantelzorgers is het belangrijk dat zij tijd voor zichzelf proberen te houden, te praten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten en hulp te zoeken. Dat voelt als egoïstisch maar is de enige manier om het vol te houden.”

Tip was ook: “Betrek zo snel mogelijk de casemanager. Zij is de spin in het web en kan van grote steun zijn voor de mantelzorger.”

Volgende Alzheimer Café 8 juni in de Zandse Kerk: Wegwijs in Mantelzorg. Aanmelden: w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl