Op woensdagavond 11 januari begint het Alzheimer Café Lingewaard (ACL) het nieuwe jaar feestelijk. ACL kijkt terug op een succesvol eerste jaar en proost op het nieuwe jaar. We willen in het nieuwe jaar graag zoveel mogelijk mensen met dementie, familieleden, mantelzorgers of andere betrokkenen bereiken. Ben jij op zoek naar informatie en (lotgenoten)contact? Graag nodigen we je uit voor...

In het Alzheimercafé Lingewaard van woensdagavond 14 december in de Zandse Kerk in Huissen vertelt muziektherapeut Stan Fecken wat muziek met het brein kan doen. Bijna iedereen heeft iets met muziek. Muziektherapie is een therapie voor verschillende doelgroepen. Het is met name geschikt voor mensen met dementie en gedragsproblemen. Muziek kan bepaalde emoties oproepen en daarmee de gemoedstoestand positief beïnvloeden....

Woensdagavond 9 november informeerde notaris François van Schaik uit Bemmel de bezoekers van het Alzheimer Café Lingewaard o.a. over levenstestament, volmacht en bewindvoering. De nadruk van deze drukbezochte bijeenkomst in de Zandse Kerk in Huissen lag op: “Hoe houd ik de eigen regie als ik bijvoorbeeld dementie krijg. Stel dat je wilsonbekwaam wordt en je hebt niets geregeld, dan moeten je...

Notaris François van Schaik komt op woensdagavond 9 november naar het Alzheimer Café Lingewaard in de Zandse Kerk in Huissen. Deze avond staat centraal wat de notaris kan betekenen als iemand dementie heeft.   Er komt een moment dat iemand met dementie niet meer zelf in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Financiële en medische beslissingen moeten door iemand...

Nan van de Meerendonk, ervaren gezondheidszorgpsycholoog bij Zinzia, gaf de bezoekers van het Alzheimer Café Lingewaard tips over omgaan met veranderend gedrag bij dementie. “We maken onderscheid tussen het onderbrein, het emotionele brein en het bovenbrein, het denkend brein. Bij mensen met dementie is het bovenbrein beschadigd, dus zij reageren meer vanuit hun emoties. In het onderbrein zit de alarmknop...

Stichting de Zandse Kerk en Stichting Wijkorganisatie ’t Zand Binnen-Buiten hebben het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ ontvangen van Willeke van Aken, bestuurslid Alzheimer Nederland, afdeling Arnhem. Willeke benadrukte het belang van een training ‘Samen dementievriendelijk’. “Het aantal mensen met dementie groeit schrikbarend. Een op de drie vrouwen krijgt dementie, bij mannen is dit een op de zeven. Het is dus belangrijk...

Woensdagavond 12 oktober ben je van harte welkom in het Alzheimer Café Lingewaard in de Zandse Kerk in Huissen. Het thema van deze avond is: Veranderend gedrag bij dementie.  Aanvang: 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur. De toegang is gratis. Graag aanmelden per e-mail: w.vietor@alzheimervrijwilligers.nl. Bij mensen met dementie merk je als mantelzorger soms ander gedrag. Gedrag dat...

Woensdag 14 september is het nieuwe seizoen van het Alzheimer Café Lingewaard gestart. De casemanagers dementie, Bianca van der Slikke en Saskia Cornelissen, hebben verteld wat zij konden betekenen voor mensen met dementie. Alle casemanagers van Lingewaard waren aanwezig. Zij werken samen als team. Een casemanager is een onafhankelijke vaste begeleider voor mensen met dementie én hun mantelzorgers. Casemanagers kunnen helpen...

Iedere laatste woensdag van de maand is er een gezellige koffieochtend in de Zandse Kerk in Huissen. Vele bezoekers kijken er iedere maand weer naar uit. Een van deze trouwe bezoekers is Mevrouw Tien van Asten. Wat is de reden dat zij naar deze koffieochtenden gaat? Tien: “Ik vind het leuk om verschillende mensen te ontmoeten, zowel oude bekenden als nieuwe...