Disclaimer

De gegevens, berichten en het beeldmateriaal welke vermeld staan op de website of gepubliceerd staan op de social mediakanalen van Stichting de Zandse Kerk, zijn auteursrechtelijk eigendom van de stichting en mogen derhalve niet gebruikt worden door derden zonder toestemming van de stichting. Tevens is het mogelijk dat er materiaal is gebruikt van derden. Hiervoor is nadrukkelijk toestemming gevraagd en wordt ook nadrukkelijk gerefereerd naar de bron of auteur. De stichting gaat zorgvuldig om met data, waaronder persoonsgegevens en beeldmateriaal. Indien op enige manier onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van data of beeldmateriaal is de stichting gerechtigd om juridische stappen te ondernemen in lijn met haar verantwoordelijkheid voor het privacybeleid. Mocht er vermoeden zijn van misstanden op de website van de stichting dan kan het bestuur hierover geraadpleegd worden.