Bestuur

Het bestuur is belast met de besluitvorming van de stichting.
Naast het bestuur is er een grote kring van vrijwilligers die zich allen inzetten voor de Zandse Kerk.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Huib Fienieg, voorzitter
Annelies van Ditshuizen, secretaris
Jurgen van Asten, penningmeester

Algemene bestuursleden:
Vacature (bestuurslid facilitair management)
Elise Werkman (communicatie)
Herman Geerts (activiteiten, subsidie- en fondsenwerving)
Jaap Hendriksen
Nick Hubers

Adviseur: Mark Jurjus

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde bestuurders.