Bestuur

Het bestuur is belast met de besluitvorming van de stichting.
Naast het bestuur is er een grote kring van vrijwilligers die zich allen inzetten voor de Zandse Kerk.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: Huib Fienieg
Secretaris: Annelies van Ditshuizen
Penningmeester: vacature
Activiteiten/subsidies: Herman Geerts
Communicatie: Elise Werkman

Algemeen bestuurslid: Jaap Hendriksen
Algemeen bestuurslid: Danny Schluter (facilitair management)
Algemeen bestuurslid: Nick Hubers (wnd. penningmeester)

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde bestuurders.