Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Huib Fienieg, voorzitter
Annelies van Ditshuizen, secretaris
Vacature, penningmeester

Bestuursleden
Danny Schluter (facilitair management en huisvesting)
Elise Werkman (communicatie)
Jaap Hendriksen

Mark Jurjus (adviseur bestuur)
Nick Hubers is bevoegd bij ontstentenis belet van de bestuursleden.

Vacature (subsidie- en fondsenwerving)

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.