Alzheimer Café Lingewaard

Maart 2020 was de feestelijke opening van het Alzheimer Café Lingewaard gepland. Helaas is dat door de maatregelen rond het Corona virus niet doorgegaan.

De bedoeling was iedere tweede maandag van de maand met uitzondering van juli en augustus een Alzheimer Café in de Zandse Kerk te houden. We vertrouwen erop dat we in het najaar van 2021 het Alzheimer Café kunnen uitrollen.

Wat is een Alzheimer Café?                     

“Soms heb je gewoon behoefte aan persoonlijk contact met mensen die weten waarover het gaat.”

In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Iedere bijeenkomst begint met een inleiding over een onderwerp. Dat kan een lezing zijn, een interview of een filmvertoning. Na de pauze kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen. Een gespreksleider begeleidt dit.

De onderwerpen kunnen inspirerend, informatief en soms confronterend zijn. Voorbeelden zijn: Wat is dementie eigenlijk? Wat merk je als iemand dementie heeft? Wie kan na de diagnose helpen in Lingewaard? Hoe ga je om met dementie? Wat moet je regelen bij dementie?

Bezoekers kunnen rekenen op deskundige sprekers, boeiende discussies én gezelligheid. Op onze website, facebookpagina en in het Gemeentenieuws zullen wij steeds de onderwerpen van de bijeenkomsten aankondigen.

Coördinator

Wij zijn op zoek naar een vrijwillige coördinator voor het Alzheimer Café.

Profiel Coördinator Alzheimer Café 2021

alzheimercafe@zandsekerk.nl

Organisatie

Alzheimer Café Lingewaard is een initiatief van Alzheimer Nederland en Stichting de Zandse Kerk in samenwerking met Buurtzorg, RijnWaal, Spectrum, STMR, SWL, Zinzia en met financiële en begeleidende steun van Leefbaarheidsalliantie Gelderland en de Gemeente Lingewaard.